Đồng Phục Nhân Viên Lava

Đồng Phục Nhân Viên Lava

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng phục nhân viên Lava
– Chất liệu: Kate Mỹ
– Màu sắc: Đỏ đô.
– Logo: Thêu trước ngực.
– Hình thức cổ: Cổ trụ, tay ngắn
– Nút: Nút thường, màu đen

Cổ Áo Đồng Phục Nhân Viên Lava

Logo Đồng Phục Nhân Viên Lava

Đường May Đồng Phục Nhân Viên Lava

Tay Áo Đồng Phục Nhân Viên Lava

 

 

Posted in Đồng Phục NV Phục Vụ, SẢN PHẨM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *