Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng phục nhân viên Đức trí
– Chất liệu: Kate Mỹ
– Màu sắc: Sọc caro xanh, trắng
– Logo: Thêu trước ngực.
– Hình thức cổ: Cổ sơ mi
– Nút: Nút thường, trắng

Cổ Áo Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

Logo Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

Tay Áo Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

Nẹp Áo Đồng Phục Nhân Viên Đức Trí

 

 

Posted in Đồng Phục Công Ty, SẢN PHẨM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *