Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc
– Chất liệu: Cá Sấu 65/35
– Màu sắc: Xanh lá cây.
– Logo: Thêu trước ngực
– Hình thức cổ: Cổ bo, tay ngắn
– Nút: Nút thường, màu trắng

Cổ Áo Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Logo Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Tay Áo Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Tà Áo Đồng Phục Nhân Viên Siêu Thị Hàn Quốc

Posted in Đồng Phục NV Phục Vụ, SẢN PHẨM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *