Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU
– Chất liệu: Cotton 100%
– Màu sắc: Vàng đất phối xanh đen.
– Logo: In trước ngực và sau lưng.
– Hình thức cổ: Cổ tròn, tay ngắn

Áo Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Cổ Áo Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Mặt Trước Áo Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Mặt Sau Áo Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Lai Áo Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Quần Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Đường May Quần Đồng Phục Học Sinh Tiểu Học Trường Quốc Tế APU

Posted in Đồng Phục Học Sinh, SẢN PHẨM, Sản Phẩm Nổi Bật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *