Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Đồng Phục Áo Bếp JoyMe Catering

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng Phục Áo Bếp JoyMe Catering
– Chất liệu: Kaki Thành Công
– Màu sắc: Trắng
– Chi tiết: Áo phối cổ đen, nẹp túi đen, nẹp tay đen.
– Logo: In thường bên ngực trái áo.
– Hình thức cổ: Cổ trụ.
– Nút: Nút lớn, màu đen.

 

Nút Áo Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Tay Áo Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Túi Áo Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Cổ Áo Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Logo Trước Ngực Đồng Phục Áo Bếp Joy Me Catering

Posted in Đồng Phục Công Nhân, SẢN PHẨM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *