Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Thông tin chi tiết:
– Sản phẩm: Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU
– Chất liệu: Cotton 100%
– Màu sắc: Xanh đen.
– Logo: In trước ngực và sau lưng.
– Hình thức cổ: Cổ tròn, tay ngắn

 

Áo Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Logo Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Cổ Áo Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Tay Aó Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Quần Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Lưng Quần Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Bo Quần Đồng Phục Học Sinh Trung Học Trường Quốc Tế APU

Posted in Đồng Phục Học Sinh, SẢN PHẨM, Sản Phẩm Nổi Bật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *